• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

400 topics in this forum

  • 17 replies
  • 4,703 views
  • 7 replies
  • 1,761 views
  • 8 replies
  • 1,187 views
  • 4 replies
  • 952 views
  • 14 replies
  • 1,281 views
  • 6 replies
  • 1,235 views
  • 13 replies
  • 1,394 views
  • 9 replies
  • 1,381 views
  • 3 replies
  • 647 views
  • 18 replies
  • 4,148 views
  • 11 replies
  • 1,592 views
  • 6 replies
  • 1,104 views
  • 18 replies
  • 1,383 views
  • 11 replies
  • 934 views
  • 17 replies
  • 1,101 views
  • 35 replies
  • 2,334 views
  • 8 replies
  • 1,009 views
  • 17 replies
  • 990 views
  • 19 replies
  • 5,051 views
  • 97 replies
  • 6,008 views
  • 3 replies
  • 655 views
  • 21 replies
  • 3,569 views
  • 25 replies
  • 1,725 views
  • 10 replies
  • 1,831 views
  • 26 replies
  • 2,166 views