கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

388 topics in this forum

  • 17 replies
  • 1,064 views
  • 35 replies
  • 2,255 views
  • 8 replies
  • 958 views
  • 17 replies
  • 903 views
  • 19 replies
  • 4,651 views
  • 97 replies
  • 5,802 views
  • 3 replies
  • 632 views
  • 21 replies
  • 3,420 views
  • 25 replies
  • 1,667 views
  • 10 replies
  • 1,765 views
  • 26 replies
  • 2,014 views
  • 8 replies
  • 1,088 views
  • 5 replies
  • 819 views
  • 17 replies
  • 1,323 views
  • 6 replies
  • 920 views
  • 122 replies
  • 6,826 views
  • 14 replies
  • 3,784 views
  • 27 replies
  • 2,557 views
  • 6 replies
  • 1,089 views
  • 3 replies
  • 739 views
  • 15 replies
  • 1,403 views
  • 9 replies
  • 1,299 views
  • 0 replies
  • 819 views
  • 39 replies
  • 2,634 views
  • 7 replies
  • 760 views