கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

406 topics in this forum

  • 17 replies
  • 1,855 views
  • 17 replies
  • 1,464 views
  • 17 replies
  • 1,663 views
  • 17 replies
  • 1,019 views
  • 17 replies
  • 1,109 views
  • 17 replies
  • 4,921 views
  • 17 replies
  • 1,724 views
 1. கிறிபத்

  • 17 replies
  • 4,094 views
  • 17 replies
  • 4,684 views
  • 17 replies
  • 3,593 views
  • 17 replies
  • 4,401 views
  • 16 replies
  • 1,540 views
  • 16 replies
  • 1,726 views
  • 16 replies
  • 1,115 views
  • 16 replies
  • 886 views
  • 16 replies
  • 1,644 views
  • 16 replies
  • 1,532 views
  • 16 replies
  • 1,310 views
  • 16 replies
  • 1,226 views
  • 16 replies
  • 1,094 views
 2. சமுகசேவை

  • 16 replies
  • 1,490 views
  • 16 replies
  • 2,543 views
  • 16 replies
  • 4,421 views
  • 15 replies
  • 1,566 views
  • 15 replies
  • 852 views