• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

413 topics in this forum

  • 17 replies
  • 1,609 views
  • 17 replies
  • 1,884 views
  • 17 replies
  • 1,496 views
  • 17 replies
  • 1,698 views
  • 17 replies
  • 1,038 views
  • 17 replies
  • 1,130 views
  • 17 replies
  • 5,076 views
  • 17 replies
  • 1,757 views
 1. கிறிபத்

  • 17 replies
  • 4,187 views
  • 17 replies
  • 4,757 views
  • 17 replies
  • 3,654 views
  • 17 replies
  • 4,500 views
  • 16 replies
  • 1,563 views
  • 16 replies
  • 1,748 views
  • 16 replies
  • 1,133 views
  • 16 replies
  • 901 views
  • 16 replies
  • 1,664 views
  • 16 replies
  • 1,555 views
  • 16 replies
  • 1,328 views
  • 16 replies
  • 1,241 views
  • 16 replies
  • 1,123 views
 2. சமுகசேவை

  • 16 replies
  • 1,521 views
  • 16 replies
  • 2,601 views
  • 16 replies
  • 4,515 views
  • 16 replies
  • 746 views