கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

392 topics in this forum

  • 17 replies
  • 911 views
  • 17 replies
  • 1,066 views
  • 17 replies
  • 4,425 views
  • 17 replies
  • 1,638 views
 1. கிறிபத்

  • 17 replies
  • 3,849 views
  • 17 replies
  • 4,318 views
  • 17 replies
  • 3,243 views
  • 17 replies
  • 3,764 views
  • 16 replies
  • 1,483 views
  • 16 replies
  • 1,626 views
  • 16 replies
  • 1,021 views
  • 16 replies
  • 838 views
  • 16 replies
  • 1,458 views
  • 16 replies
  • 1,442 views
  • 16 replies
  • 1,255 views
  • 16 replies
  • 1,144 views
  • 16 replies
  • 1,014 views
 2. சமுகசேவை

  • 16 replies
  • 1,370 views
  • 16 replies
  • 2,151 views
  • 16 replies
  • 2,929 views
  • 15 replies
  • 1,472 views
  • 15 replies
  • 810 views
  • 15 replies
  • 1,730 views
  • 15 replies
  • 2,290 views
  • 15 replies
  • 919 views