• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

397 topics in this forum

  • 6 replies
  • 1,156 views
  • 122 replies
  • 6,993 views
  • 14 replies
  • 3,857 views
  • 27 replies
  • 2,657 views
  • 6 replies
  • 1,111 views
  • 3 replies
  • 760 views
  • 15 replies
  • 1,453 views
  • 9 replies
  • 1,348 views
  • 0 replies
  • 827 views
  • 39 replies
  • 2,726 views
  • 7 replies
  • 786 views
  • 13 replies
  • 3,979 views
  • 5 replies
  • 1,044 views
  • 11 replies
  • 1,175 views
  • 12 replies
  • 1,287 views
  • 17 replies
  • 1,810 views
  • 4 replies
  • 744 views
  • 13 replies
  • 1,016 views
  • 19 replies
  • 1,667 views
  • 13 replies
  • 889 views
  • 55 replies
  • 9,464 views
  • 24 replies
  • 1,903 views
  • 2 replies
  • 794 views
  • 75 replies
  • 6,923 views
  • 12 replies
  • 1,188 views