• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

413 topics in this forum

  • 18 replies
  • 1,437 views
  • 11 replies
  • 961 views
  • 17 replies
  • 1,130 views
  • 35 replies
  • 2,413 views
  • 8 replies
  • 1,039 views
  • 17 replies
  • 1,038 views
  • 19 replies
  • 5,365 views
  • 97 replies
  • 6,210 views
  • 3 replies
  • 681 views
  • 21 replies
  • 3,709 views
  • 25 replies
  • 1,782 views
  • 10 replies
  • 1,869 views
  • 26 replies
  • 2,250 views
  • 8 replies
  • 1,177 views
  • 5 replies
  • 873 views
  • 17 replies
  • 1,496 views
  • 6 replies
  • 1,259 views
  • 122 replies
  • 7,281 views
  • 14 replies
  • 3,969 views
  • 27 replies
  • 2,777 views
  • 6 replies
  • 1,140 views
  • 3 replies
  • 798 views
  • 15 replies
  • 1,512 views
  • 9 replies
  • 1,447 views
  • 0 replies
  • 852 views