கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

405 topics in this forum

  • 13 replies
  • 1,039 views
  • 19 replies
  • 1,790 views
  • 13 replies
  • 921 views
  • 55 replies
  • 9,565 views
  • 24 replies
  • 1,942 views
  • 2 replies
  • 811 views
  • 75 replies
  • 7,134 views
  • 12 replies
  • 1,213 views
  • 9 replies
  • 1,140 views
  • 16 replies
  • 1,538 views
  • 25 replies
  • 3,315 views
  • 11 replies
  • 2,261 views
  • 17 replies
  • 1,573 views
  • 6 replies
  • 1,254 views
  • 23 replies
  • 1,503 views
  • 4 replies
  • 802 views
  • 8 replies
  • 1,204 views
  • 17 replies
  • 1,298 views
  • 10 replies
  • 798 views
  • 10 replies
  • 946 views
  • 19 replies
  • 1,836 views
  • 5 replies
  • 951 views
  • 8 replies
  • 1,210 views
  • 27 replies
  • 2,602 views
  • 17 replies
  • 1,834 views