கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

388 topics in this forum

  • 10 replies
  • 898 views
  • 19 replies
  • 1,712 views
  • 5 replies
  • 923 views
  • 8 replies
  • 1,144 views
  • 27 replies
  • 2,522 views
  • 17 replies
  • 1,736 views
  • 2 replies
  • 950 views
  • 15 replies
  • 1,340 views
  • 0 replies
  • 516 views
  • 3 replies
  • 923 views
  • 5 replies
  • 914 views
  • 255 replies
  • 10,880 views
  • 33 replies
  • 17,229 views
  • 42 replies
  • 2,738 views
  • 4 replies
  • 780 views
  • 210 replies
  • 19,067 views
  • 5 replies
  • 1,217 views
  • 11 replies
  • 1,133 views
  • 9 replies
  • 1,028 views
  • 4 replies
  • 618 views
  • 11 replies
  • 5,396 views
  • 6 replies
  • 1,171 views
  • 2 replies
  • 656 views
  • 3 replies
  • 1,151 views
  • 10 replies
  • 1,475 views