• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

413 topics in this forum

  • 14 replies
  • 2,232 views
  • 14 replies
  • 4,168 views
  • 14 replies
  • 4,087 views
  • 14 replies
  • 1,749 views
  • 13 replies
  • 928 views
  • 13 replies
  • 1,583 views
  • 13 replies
  • 836 views
  • 13 replies
  • 759 views
  • 13 replies
  • 1,110 views
  • 13 replies
  • 4,126 views
  • 13 replies
  • 859 views
  • 13 replies
  • 1,539 views
  • 13 replies
  • 3,533 views
  • 13 replies
  • 939 views
  • 13 replies
  • 1,073 views
  • 13 replies
  • 2,094 views
  • 13 replies
  • 1,460 views
  • 13 replies
  • 1,927 views
  • 13 replies
  • 2,314 views
  • 12 replies
  • 1,248 views
  • 12 replies
  • 735 views
  • 12 replies
  • 1,240 views
  • 12 replies
  • 1,205 views
  • 12 replies
  • 1,370 views
 1. லின்சன்

  • 12 replies
  • 1,661 views