கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

391 topics in this forum

  • 13 replies
  • 714 views
  • 13 replies
  • 1,066 views
  • 13 replies
  • 3,845 views
  • 13 replies
  • 810 views
  • 13 replies
  • 1,453 views
  • 13 replies
  • 3,363 views
  • 13 replies
  • 847 views
  • 13 replies
  • 967 views
  • 13 replies
  • 1,970 views
  • 13 replies
  • 1,340 views
  • 13 replies
  • 1,817 views
  • 13 replies
  • 2,049 views
  • 12 replies
  • 1,066 views
  • 12 replies
  • 682 views
  • 12 replies
  • 1,151 views
  • 12 replies
  • 1,138 views
  • 12 replies
  • 1,239 views
 1. லின்சன்

  • 12 replies
  • 1,519 views
 2. மரணதேவன் .

  • 12 replies
  • 1,100 views
  • 12 replies
  • 2,638 views
  • 12 replies
  • 2,194 views
  • 12 replies
  • 2,545 views
  • 11 replies
  • 869 views
  • 11 replies
  • 3,804 views
  • 11 replies
  • 1,860 views