கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

406 topics in this forum

  • 14 replies
  • 3,972 views
  • 14 replies
  • 1,672 views
  • 13 replies
  • 913 views
  • 13 replies
  • 1,568 views
  • 13 replies
  • 817 views
  • 13 replies
  • 746 views
  • 13 replies
  • 1,097 views
  • 13 replies
  • 4,070 views
  • 13 replies
  • 845 views
  • 13 replies
  • 1,508 views
  • 13 replies
  • 3,519 views
  • 13 replies
  • 922 views
  • 13 replies
  • 1,040 views
  • 13 replies
  • 2,069 views
  • 13 replies
  • 1,431 views
  • 13 replies
  • 1,898 views
  • 13 replies
  • 2,239 views
  • 12 replies
  • 1,221 views
  • 12 replies
  • 722 views
  • 12 replies
  • 1,215 views
  • 12 replies
  • 1,187 views
  • 12 replies
  • 1,351 views
 1. லின்சன்

  • 12 replies
  • 1,628 views
 2. மரணதேவன் .

  • 12 replies
  • 1,160 views
  • 12 replies
  • 2,840 views