யாழ் 21 அகவை - சுய ஆக்கங்கள்

Sign in to follow this  

சுய ஆக்கங்கள் கவிதை, கதை, அங்கதம், பயண அனுபவம், மொழியாக்கம், பத்திகள், அறிவியல் கட்டுரைகள், அரசியல் ஆய்வுகள் போன்று எந்த வடிவிலும் அமையலாம்.  கலை வெளிப்பாடுகளைக் கொண்ட ஓவியமாகவோ, காணொளியாகவோ கூட இருக்கலாம்.

50 topics in this forum

  • 290 replies
  • 18,471 views
  • 14 replies
  • 1,007 views
  • 5 replies
  • 748 views
  • 105 replies
  • 8,209 views
 1. 89

  • 13 replies
  • 1,704 views
  • 31 replies
  • 3,014 views
 2. "கிளப் 72" 1 2

  • 33 replies
  • 5,838 views
  • 60 replies
  • 3,944 views
  • 51 replies
  • 3,713 views
  • 29 replies
  • 2,818 views
  • 7 replies
  • 1,786 views
  • 13 replies
  • 1,041 views
  • 15 replies
  • 1,377 views
  • 95 replies
  • 5,316 views
 3. கலா 1 2

  • 49 replies
  • 3,028 views
  • 92 replies
  • 6,945 views
  • 4 replies
  • 792 views
  • 70 replies
  • 3,886 views
  • 18 replies
  • 901 views
  • 15 replies
  • 1,290 views
  • 12 replies
  • 1,349 views
  • 32 replies
  • 2,195 views
  • 83 replies
  • 4,246 views
  • 16 replies
  • 1,313 views
 4. Brexit

  • 12 replies
  • 1,426 views
Sign in to follow this