யாழ் அரிச்சுவடி

தமிழ் எழுதிப் பழக | அறிமுகம் | வரவேற்பு

யாழ் அரிச்சுவடி பகுதி புதிய உறுப்பினர்களுக்கானது.  புதிதாக யாழ் கருத்துக்களத்தில் இணைந்தவர்கள் தம்மை அறிமுகம் செய்யவும் தமிழில் எழுதிப் பழகவும் பதிவுகளை இடலாம். சக கள உறுப்பினர்கள் புதிதாக இணைந்தவர்களை வரவேற்று கருத்தாடலில் பங்குபெற ஊக்குவிப்பது விரும்பப்படுகின்றது.

1,661 topics in this forum

  • 372 replies
  • 73,975 views
  • 31 replies
  • 734 views
  • 17 replies
  • 318 views
  • 28 replies
  • 1,828 views
  • 24 replies
  • 1,414 views
  • 13 replies
  • 392 views
  • 16 replies
  • 1,065 views
  • 18 replies
  • 427 views
  • 13 replies
  • 336 views
  • 6 replies
  • 288 views
 1. வணக்கம்

  • 12 replies
  • 410 views
  • 24 replies
  • 668 views
  • 14 replies
  • 600 views
  • 19 replies
  • 1,849 views
  • 28 replies
  • 1,274 views
  • 28 replies
  • 1,570 views
  • 9 replies
  • 591 views
  • 7 replies
  • 650 views
  • 23 replies
  • 1,330 views
  • 4 replies
  • 366 views
  • 0 replies
  • 2,409 views
  • 0 replies
  • 445 views
  • 10 replies
  • 518 views
  • 43 replies
  • 2,737 views
  • 2 replies
  • 608 views