யாழ் அரிச்சுவடி

தமிழ் எழுதிப் பழக | அறிமுகம் | வரவேற்பு

யாழ் அரிச்சுவடி பகுதி புதிய உறுப்பினர்களுக்கானது.  புதிதாக யாழ் கருத்துக்களத்தில் இணைந்தவர்கள் தம்மை அறிமுகம் செய்யவும் தமிழில் எழுதிப் பழகவும் பதிவுகளை இடலாம். சக கள உறுப்பினர்கள் புதிதாக இணைந்தவர்களை வரவேற்று கருத்தாடலில் பங்குபெற ஊக்குவிப்பது விரும்பப்படுகின்றது.

1,663 topics in this forum

  • 372 replies
  • 75,028 views
  • 23 replies
  • 650 views
  • 0 replies
  • 39 views
  • 31 replies
  • 1,071 views
  • 17 replies
  • 384 views
  • 28 replies
  • 2,044 views
  • 24 replies
  • 1,468 views
  • 13 replies
  • 514 views
  • 16 replies
  • 1,113 views
  • 18 replies
  • 534 views
  • 13 replies
  • 468 views
  • 6 replies
  • 416 views
 1. வணக்கம்

  • 12 replies
  • 525 views
  • 24 replies
  • 774 views
  • 14 replies
  • 715 views
  • 19 replies
  • 1,963 views
  • 28 replies
  • 1,444 views
  • 28 replies
  • 1,784 views
  • 9 replies
  • 723 views
  • 7 replies
  • 757 views
  • 23 replies
  • 1,437 views
  • 4 replies
  • 479 views
  • 0 replies
  • 2,535 views
  • 0 replies
  • 567 views
  • 10 replies
  • 645 views