யாழ் அரிச்சுவடி

தமிழ் எழுதிப் பழக | அறிமுகம் | வரவேற்பு

யாழ் அரிச்சுவடி பகுதி புதிய உறுப்பினர்களுக்கானது.  புதிதாக யாழ் கருத்துக்களத்தில் இணைந்தவர்கள் தம்மை அறிமுகம் செய்யவும் தமிழில் எழுதிப் பழகவும் பதிவுகளை இடலாம். சக கள உறுப்பினர்கள் புதிதாக இணைந்தவர்களை வரவேற்று கருத்தாடலில் பங்குபெற ஊக்குவிப்பது விரும்பப்படுகின்றது.

1,687 topics in this forum

  • 376 replies
  • 82,138 views
 1. வணக்கம்

  • 16 replies
  • 260 views
  • 16 replies
  • 432 views
  • 26 replies
  • 1,289 views
  • 24 replies
  • 837 views
  • 19 replies
  • 297 views
  • 14 replies
  • 436 views
  • 3 replies
  • 175 views
  • 0 replies
  • 302 views
  • 13 replies
  • 326 views
  • 3 replies
  • 335 views
  • 1 reply
  • 367 views
  • 12 replies
  • 517 views
  • 10 replies
  • 636 views
  • 20 replies
  • 1,380 views
  • 14 replies
  • 532 views
 2. வணக்கம்

  • 14 replies
  • 1,138 views
  • 22 replies
  • 1,129 views
  • 5 replies
  • 930 views
  • 21 replies
  • 1,099 views
  • 1 reply
  • 573 views
  • 25 replies
  • 1,016 views
  • 11 replies
  • 1,102 views
 3. வணக்கம் 1 2

  • 33 replies
  • 1,336 views
  • 15 replies
  • 851 views