யாழ் அரிச்சுவடி

தமிழ் எழுதிப் பழக | அறிமுகம் | வரவேற்பு

யாழ் அரிச்சுவடி பகுதி புதிய உறுப்பினர்களுக்கானது.  புதிதாக யாழ் கருத்துக்களத்தில் இணைந்தவர்கள் தம்மை அறிமுகம் செய்யவும் தமிழில் எழுதிப் பழகவும் பதிவுகளை இடலாம். சக கள உறுப்பினர்கள் புதிதாக இணைந்தவர்களை வரவேற்று கருத்தாடலில் பங்குபெற ஊக்குவிப்பது விரும்பப்படுகின்றது.

1,673 topics in this forum

  • 372 replies
  • 79,334 views
  • 19 replies
  • 479 views
  • 19 replies
  • 881 views
  • 20 replies
  • 774 views
  • 5 replies
  • 655 views
  • 21 replies
  • 764 views
  • 1 reply
  • 270 views
  • 25 replies
  • 638 views
  • 11 replies
  • 361 views
  • 33 replies
  • 833 views
  • 15 replies
  • 471 views
 1. Vanakam

  • 0 replies
  • 249 views
  • 23 replies
  • 977 views
  • 31 replies
  • 1,427 views
  • 17 replies
  • 550 views
  • 28 replies
  • 2,327 views
  • 24 replies
  • 1,646 views
  • 13 replies
  • 600 views
  • 16 replies
  • 1,235 views
  • 18 replies
  • 616 views
  • 13 replies
  • 564 views
  • 6 replies
  • 487 views
 2. வணக்கம்

  • 12 replies
  • 626 views
  • 24 replies
  • 844 views
  • 14 replies
  • 829 views