யாழ் அரிச்சுவடி

தமிழ் எழுதிப் பழக | அறிமுகம் | வரவேற்பு

யாழ் அரிச்சுவடி பகுதி புதிய உறுப்பினர்களுக்கானது.  புதிதாக யாழ் கருத்துக்களத்தில் இணைந்தவர்கள் தம்மை அறிமுகம் செய்யவும் தமிழில் எழுதிப் பழகவும் பதிவுகளை இடலாம். சக கள உறுப்பினர்கள் புதிதாக இணைந்தவர்களை வரவேற்று கருத்தாடலில் பங்குபெற ஊக்குவிப்பது விரும்பப்படுகின்றது.

1,676 topics in this forum

  • 372 replies
  • 79,984 views
  • 13 replies
  • 631 views
  • 13 replies
  • 305 views
  • 22 replies
  • 877 views
  • 19 replies
  • 1,050 views
  • 20 replies
  • 888 views
  • 5 replies
  • 743 views
  • 21 replies
  • 866 views
  • 1 reply
  • 321 views
  • 25 replies
  • 753 views
  • 11 replies
  • 639 views
  • 33 replies
  • 997 views
  • 15 replies
  • 601 views
 1. Vanakam

  • 0 replies
  • 297 views
  • 23 replies
  • 1,081 views
  • 31 replies
  • 1,547 views
  • 17 replies
  • 616 views
  • 28 replies
  • 2,477 views
  • 24 replies
  • 1,743 views
  • 13 replies
  • 648 views
  • 16 replies
  • 1,339 views
  • 18 replies
  • 694 views
  • 13 replies
  • 612 views
  • 6 replies
  • 535 views
 2. வணக்கம்

  • 12 replies
  • 693 views