யாழ் அரிச்சுவடி

தமிழ் எழுதிப் பழக | அறிமுகம் | வரவேற்பு

யாழ் அரிச்சுவடி பகுதி புதிய உறுப்பினர்களுக்கானது.  புதிதாக யாழ் கருத்துக்களத்தில் இணைந்தவர்கள் தம்மை அறிமுகம் செய்யவும் தமிழில் எழுதிப் பழகவும் பதிவுகளை இடலாம். சக கள உறுப்பினர்கள் புதிதாக இணைந்தவர்களை வரவேற்று கருத்தாடலில் பங்குபெற ஊக்குவிப்பது விரும்பப்படுகின்றது.

1,661 topics in this forum

  • 372 replies
  • 73,696 views
  • 280 replies
  • 19,001 views
  • 224 replies
  • 18,764 views
  • 167 replies
  • 7,971 views
  • 111 replies
  • 8,314 views
  • 108 replies
  • 6,861 views
  • 102 replies
  • 9,242 views
  • 102 replies
  • 11,335 views
  • 96 replies
  • 6,258 views
  • 95 replies
  • 8,082 views
 1. வணக்கம்

  • 84 replies
  • 10,788 views
  • 82 replies
  • 4,348 views
  • 76 replies
  • 6,056 views
  • 73 replies
  • 6,331 views
  • 73 replies
  • 5,515 views
  • 71 replies
  • 5,348 views
  • 70 replies
  • 4,744 views
  • 65 replies
  • 5,364 views
  • 64 replies
  • 4,707 views
  • 64 replies
  • 5,582 views
 2. ரேணுகா

  • 63 replies
  • 7,368 views
  • 61 replies
  • 5,341 views
  • 61 replies
  • 4,369 views
  • 60 replies
  • 3,550 views
  • 60 replies
  • 2,802 views