யாழ் அரிச்சுவடி

தமிழ் எழுதிப் பழக | அறிமுகம் | வரவேற்பு

யாழ் அரிச்சுவடி பகுதி புதிய உறுப்பினர்களுக்கானது.  புதிதாக யாழ் கருத்துக்களத்தில் இணைந்தவர்கள் தம்மை அறிமுகம் செய்யவும் தமிழில் எழுதிப் பழகவும் பதிவுகளை இடலாம். சக கள உறுப்பினர்கள் புதிதாக இணைந்தவர்களை வரவேற்று கருத்தாடலில் பங்குபெற ஊக்குவிப்பது விரும்பப்படுகின்றது.

1,661 topics in this forum

  • 372 replies
  • 73,696 views
  • 12 replies
  • 225 views
  • 28 replies
  • 557 views
  • 24 replies
  • 1,412 views
  • 16 replies
  • 1,062 views
  • 13 replies
  • 392 views
  • 18 replies
  • 427 views
  • 13 replies
  • 334 views
 1. வணக்கம்

  • 12 replies
  • 409 views
  • 6 replies
  • 285 views
  • 28 replies
  • 1,816 views
  • 14 replies
  • 599 views
  • 9 replies
  • 587 views
  • 7 replies
  • 649 views
  • 24 replies
  • 668 views
  • 28 replies
  • 1,569 views
  • 4 replies
  • 364 views
  • 0 replies
  • 2,408 views
  • 0 replies
  • 443 views
  • 2 replies
  • 604 views
  • 7 replies
  • 720 views
  • 10 replies
  • 516 views
  • 6 replies
  • 422 views
  • 5 replies
  • 502 views
  • 28 replies
  • 1,273 views