யாழ் அரிச்சுவடி

தமிழ் எழுதிப் பழக | அறிமுகம் | வரவேற்பு

யாழ் அரிச்சுவடி பகுதி புதிய உறுப்பினர்களுக்கானது.  புதிதாக யாழ் கருத்துக்களத்தில் இணைந்தவர்கள் தம்மை அறிமுகம் செய்யவும் தமிழில் எழுதிப் பழகவும் பதிவுகளை இடலாம். சக கள உறுப்பினர்கள் புதிதாக இணைந்தவர்களை வரவேற்று கருத்தாடலில் பங்குபெற ஊக்குவிப்பது விரும்பப்படுகின்றது.

1,661 topics in this forum

  • 372 replies
  • 73,710 views
  • 20 replies
  • 843 views
  • 25 replies
  • 1,720 views
  • 18 replies
  • 1,642 views
 1. _/\_ :)

  • 42 replies
  • 3,606 views
 2. :)

  • 22 replies
  • 2,608 views
  • 30 replies
  • 2,882 views
  • 18 replies
  • 1,975 views
  • 22 replies
  • 2,735 views
  • 33 replies
  • 3,115 views
 3. "அரோகரா"

  • 42 replies
  • 1,873 views
  • 4 replies
  • 642 views
  • 2 replies
  • 266 views
  • 0 replies
  • 423 views
  • 0 replies
  • 236 views
  • 20 replies
  • 818 views
  • 0 replies
  • 220 views
 4. A cartoon about SL

  • 0 replies
  • 401 views
 5. anaithu nanparkalukkum

  • 3 replies
  • 564 views
  • 1 reply
  • 595 views
  • 0 replies
  • 710 views
 6. ARIMUGAM

  • 25 replies
  • 1,538 views
 7. call for ceasefire

  • 1 reply
  • 600 views
  • 0 replies
  • 761 views
  • 6 replies
  • 777 views