யாழ் அரிச்சுவடி

தமிழ் எழுதிப் பழக | அறிமுகம் | வரவேற்பு

யாழ் அரிச்சுவடி பகுதி புதிய உறுப்பினர்களுக்கானது.  புதிதாக யாழ் கருத்துக்களத்தில் இணைந்தவர்கள் தம்மை அறிமுகம் செய்யவும் தமிழில் எழுதிப் பழகவும் பதிவுகளை இடலாம். சக கள உறுப்பினர்கள் புதிதாக இணைந்தவர்களை வரவேற்று கருத்தாடலில் பங்குபெற ஊக்குவிப்பது விரும்பப்படுகின்றது.

1,661 topics in this forum

  • 18 replies
  • 724 views
  • 5 replies
  • 668 views
  • 48 replies
  • 2,166 views
 1. "அரோகரா"

  • 42 replies
  • 1,873 views
  • 29 replies
  • 1,204 views
  • 17 replies
  • 607 views
  • 3 replies
  • 541 views
 2. வரவா

  • 15 replies
  • 479 views
 3. வணக்கம்

  • 28 replies
  • 925 views
  • 2 replies
  • 304 views
  • 0 replies
  • 214 views
  • 0 replies
  • 316 views
  • 18 replies
  • 615 views
 4. வணக்கம்

  • 4 replies
  • 295 views
 5. வணக்கம்

  • 11 replies
  • 551 views
  • 15 replies
  • 631 views
  • 20 replies
  • 655 views
 6. வந்தனம்

  • 17 replies
  • 568 views
  • 17 replies
  • 406 views
  • 10 replies
  • 296 views
  • 22 replies
  • 720 views
  • 17 replies
  • 603 views
  • 35 replies
  • 1,493 views
  • 30 replies
  • 1,268 views
  • 280 replies
  • 19,001 views