யாழ் அரிச்சுவடி

தமிழ் எழுதிப் பழக | அறிமுகம் | வரவேற்பு

யாழ் அரிச்சுவடி பகுதி புதிய உறுப்பினர்களுக்கானது.  புதிதாக யாழ் கருத்துக்களத்தில் இணைந்தவர்கள் தம்மை அறிமுகம் செய்யவும் தமிழில் எழுதிப் பழகவும் பதிவுகளை இடலாம். சக கள உறுப்பினர்கள் புதிதாக இணைந்தவர்களை வரவேற்று கருத்தாடலில் பங்குபெற ஊக்குவிப்பது விரும்பப்படுகின்றது.

1,661 topics in this forum

  • 37 replies
  • 1,696 views
  • 26 replies
  • 1,002 views
 1. vanakkam

  • 14 replies
  • 731 views
 2. வணக்கம்

  • 21 replies
  • 1,214 views
 3. வந்தனம்

  • 22 replies
  • 869 views
  • 4 replies
  • 312 views
  • 49 replies
  • 1,724 views
 4. i am member

  • 12 replies
  • 508 views
  • 26 replies
  • 959 views
  • 13 replies
  • 316 views
 5. வணக்கம்

  • 23 replies
  • 695 views
  • 41 replies
  • 1,056 views
  • 11 replies
  • 342 views
 6. Vanakam

  • 8 replies
  • 400 views
  • 1 reply
  • 426 views
  • 2 replies
  • 296 views
  • 10 replies
  • 635 views
  • 7 replies
  • 414 views
  • 20 replies
  • 852 views
  • 14 replies
  • 515 views
 7. வணக்கம்

  • 28 replies
  • 1,074 views
  • 13 replies
  • 589 views
  • 0 replies
  • 320 views
  • 47 replies
  • 1,915 views
 8. Positive Raja

  • 16 replies
  • 586 views