யாழ் அரிச்சுவடி

தமிழ் எழுதிப் பழக | அறிமுகம் | வரவேற்பு

யாழ் அரிச்சுவடி பகுதி புதிய உறுப்பினர்களுக்கானது.  புதிதாக யாழ் கருத்துக்களத்தில் இணைந்தவர்கள் தம்மை அறிமுகம் செய்யவும் தமிழில் எழுதிப் பழகவும் பதிவுகளை இடலாம். சக கள உறுப்பினர்கள் புதிதாக இணைந்தவர்களை வரவேற்று கருத்தாடலில் பங்குபெற ஊக்குவிப்பது விரும்பப்படுகின்றது.

1,661 topics in this forum

  • 24 replies
  • 3,184 views
  • 27 replies
  • 3,633 views
 1. வணக்கம்

  • 27 replies
  • 3,436 views
 2. ரேணுகா

  • 63 replies
  • 7,368 views
  • 55 replies
  • 6,248 views
  • 28 replies
  • 3,732 views
  • 32 replies
  • 3,955 views
  • 18 replies
  • 2,183 views
 3. வணக்கம்

  • 17 replies
  • 2,207 views
 4. வணக்கம்

  • 19 replies
  • 2,516 views
  • 42 replies
  • 5,505 views