யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு

உலக நடப்பு

உலகச் செய்திகள் | காலநிலை


செய்திகள் இணைப்போர் கவனத்துக்கு!

உலக நடப்பு பகுதியில் உலகச் செய்திகள், காலநிலை செய்திகள் இணைக்கப்படலாம்.

முக்கியமான/அவசியமான தூரகிழக்காசிய, ஐரோப்பிய, அமெரிக்க, ஆபிரிக்க, அவுஸ்திரேலிய செய்திகள், உலகக் காலநிலை பற்றிய செய்திகள் மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். இந்தியச் செய்திகளை புதிய பிரிவான அயலகச் செய்திகள் பகுதியில் இணைக்கலாம். நாணயமாற்று சம்பந்தமான செய்திகளை வாணிப உலகம் பகுதியில் இணைக்கலாம்.

19,087 topics in this forum

  • 3 replies
  • 81 views
  • 0 replies
  • 44 views
  • 0 replies
  • 41 views
  • 3 replies
  • 305 views
  • 0 replies
  • 82 views
  • 1 reply
  • 206 views
  • 19 replies
  • 418 views
  • 1 reply
  • 143 views
  • 4 replies
  • 265 views
  • 2 replies
  • 319 views
  • 0 replies
  • 124 views
  • 0 replies
  • 207 views
  • 3 replies
  • 178 views
  • 5 replies
  • 283 views
  • 2 replies
  • 192 views
  • 0 replies
  • 115 views
  • 0 replies
  • 91 views
  • 0 replies
  • 63 views
  • 0 replies
  • 79 views
  • 4 replies
  • 293 views
  • 31 replies
  • 876 views
  • 1 reply
  • 135 views
  • 0 replies
  • 231 views
  • 4 replies
  • 211 views
  • 0 replies
  • 186 views