யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு

உலக நடப்பு

உலகச் செய்திகள் | காலநிலை


செய்திகள் இணைப்போர் கவனத்துக்கு!

உலக நடப்பு பகுதியில் உலகச் செய்திகள், காலநிலை செய்திகள் இணைக்கப்படலாம்.

முக்கியமான/அவசியமான தூரகிழக்காசிய, ஐரோப்பிய, அமெரிக்க, ஆபிரிக்க, அவுஸ்திரேலிய செய்திகள், உலகக் காலநிலை பற்றிய செய்திகள் மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். இந்தியச் செய்திகளை புதிய பிரிவான அயலகச் செய்திகள் பகுதியில் இணைக்கலாம். நாணயமாற்று சம்பந்தமான செய்திகளை வாணிப உலகம் பகுதியில் இணைக்கலாம்.

19,249 topics in this forum

  • 0 replies
  • 152 views
  • 0 replies
  • 80 views
  • 0 replies
  • 92 views
  • 0 replies
  • 95 views
  • 0 replies
  • 158 views
  • 0 replies
  • 136 views
  • 1 reply
  • 158 views
  • 0 replies
  • 176 views
  • 0 replies
  • 89 views
  • 3 replies
  • 237 views
  • 1 reply
  • 166 views
  • 0 replies
  • 64 views
  • 1 reply
  • 166 views
  • 1 reply
  • 114 views
  • 0 replies
  • 115 views
  • 0 replies
  • 100 views
  • 6 replies
  • 366 views
  • 0 replies
  • 104 views
  • 0 replies
  • 98 views
  • 0 replies
  • 80 views
  • 0 replies
  • 137 views
  • 0 replies
  • 111 views
  • 1 reply
  • 180 views
  • 0 replies
  • 109 views
  • 4 replies
  • 163 views