கவிதைப் பூங்காடு

கவிதைகள் | பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைப் பூங்காடு பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கம், உலகக் கவிதை, பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனைய கவிதைகள் தரமான கவிதைகளை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.

4,944 topics in this forum

  • 301 replies
  • 75,848 views
  • 0 replies
  • 45 views
  • 0 replies
  • 39 views
  • 0 replies
  • 61 views
  • 4 replies
  • 275 views
  • 5 replies
  • 643 views
  • 9 replies
  • 1,640 views
  • 16 replies
  • 476 views
  • 19 replies
  • 731 views
  • 129 replies
  • 9,295 views
  • 6 replies
  • 1,457 views
  • 0 replies
  • 134 views
  • 59 replies
  • 66,188 views
  • 0 replies
  • 74 views
  • 0 replies
  • 83 views
  • 0 replies
  • 125 views
  • 2 replies
  • 217 views
  • 1 reply
  • 124 views
  • 2 replies
  • 205 views
  • 21 replies
  • 4,462 views
  • 8 replies
  • 377 views
  • 2 replies
  • 264 views
  • 2 replies
  • 285 views
  • 1 reply
  • 195 views
  • 1 reply
  • 379 views