கவிதைப் பூங்காடு

கவிதைகள் | பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைப் பூங்காடு பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கம், உலகக் கவிதை, பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனைய கவிதைகள் தரமான கவிதைகளை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.

4,920 topics in this forum

  • 294 replies
  • 69,375 views
  • 113 replies
  • 3,939 views
  • 4 replies
  • 372 views
  • 4 replies
  • 170 views
  • 6 replies
  • 1,686 views
  • 0 replies
  • 66 views
  • 1 reply
  • 113 views
  • 0 replies
  • 149 views
  • 3 replies
  • 257 views
  • 0 replies
  • 163 views
  • 0 replies
  • 186 views
  • 1 reply
  • 200 views
  • 0 replies
  • 118 views
  • 7 replies
  • 874 views
  • 0 replies
  • 144 views
  • 1 reply
  • 453 views
  • 1 reply
  • 359 views
  • 4 replies
  • 522 views
  • 16 replies
  • 9,970 views
  • 0 replies
  • 192 views
  • 2 replies
  • 471 views
  • 0 replies
  • 253 views
  • 1 reply
  • 370 views
  • 2 replies
  • 447 views
  • 0 replies
  • 358 views