கவிதைப் பூங்காடு

கவிதைகள் | பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைப் பூங்காடு பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கம், உலகக் கவிதை, பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனைய கவிதைகள் தரமான கவிதைகளை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.

4,927 topics in this forum

  • 0 replies
  • 13 views
  • 0 replies
  • 77 views
  • 1 reply
  • 224 views
  • 0 replies
  • 111 views
  • 296 replies
  • 71,240 views
  • 6 replies
  • 644 views
  • 2 replies
  • 508 views
  • 8 replies
  • 392 views
  • 2 replies
  • 127 views
  • 5 replies
  • 473 views
  • 7 replies
  • 386 views
  • 126 replies
  • 5,733 views
  • 56 replies
  • 56,662 views
  • 4 replies
  • 442 views
  • 6 replies
  • 1,798 views
  • 0 replies
  • 104 views
  • 1 reply
  • 164 views
  • 0 replies
  • 187 views
  • 0 replies
  • 200 views
  • 0 replies
  • 245 views
  • 1 reply
  • 252 views
  • 0 replies
  • 154 views
  • 7 replies
  • 915 views
  • 0 replies
  • 173 views
  • 1 reply
  • 516 views