கவிதைப் பூங்காடு

கவிதைகள் | பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைப் பூங்காடு பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கம், உலகக் கவிதை, பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனைய கவிதைகள் தரமான கவிதைகளை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.

4,906 topics in this forum

  • 288 replies
  • 62,277 views
  • 0 replies
  • 87 views
  • 1 reply
  • 99 views
  • 5 replies
  • 1,361 views
  • 2 replies
  • 157 views
  • 0 replies
  • 171 views
  • 2 replies
  • 235 views
  • 45 replies
  • 4,811 views
  • 0 replies
  • 144 views
  • 20 replies
  • 2,576 views
  • 4 replies
  • 382 views
  • 0 replies
  • 152 views
  • 0 replies
  • 155 views
  • 0 replies
  • 203 views
  • 4 replies
  • 779 views
  • 20 replies
  • 2,388 views
  • 0 replies
  • 192 views
  • 0 replies
  • 167 views
  • 1 reply
  • 291 views
  • 212 replies
  • 21,661 views
  • 0 replies
  • 414 views
  • 0 replies
  • 121 views
  • 0 replies
  • 533 views
  • 0 replies
  • 568 views
  • 0 replies
  • 274 views