• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கவிதைப் பூங்காடு

கவிதைகள் | பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைப் பூங்காடு பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கம், உலகக் கவிதை, பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனைய கவிதைகள் தரமான கவிதைகளை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.

4,952 topics in this forum

  • 1 reply
  • 124 views
  • 306 replies
  • 79,103 views
  • 2 replies
  • 217 views
  • 4 replies
  • 219 views
  • 3 replies
  • 245 views
  • 63 replies
  • 72,051 views
  • 4 replies
  • 176 views
  • 9 replies
  • 602 views
  • 5 replies
  • 453 views
  • 2 replies
  • 226 views
  • 2 replies
  • 168 views
  • 2 replies
  • 340 views
  • 2 replies
  • 147 views
  • 1 reply
  • 200 views
  • 0 replies
  • 112 views
  • 5 replies
  • 318 views
  • 0 replies
  • 87 views
  • 3 replies
  • 235 views
  • 0 replies
  • 182 views
  • 0 replies
  • 134 views
  • 4 replies
  • 357 views
  • 5 replies
  • 945 views
  • 9 replies
  • 1,914 views
  • 16 replies
  • 660 views
  • 19 replies
  • 962 views