கவிதைப் பூங்காடு

கவிதைகள் | பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைப் பூங்காடு பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கம், உலகக் கவிதை, பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனைய கவிதைகள் தரமான கவிதைகளை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.

4,909 topics in this forum

  • 3 replies
  • 119 views
  • 289 replies
  • 63,565 views
  • 16 replies
  • 9,502 views
  • 0 replies
  • 59 views
  • 2 replies
  • 330 views
  • 0 replies
  • 153 views
  • 0 replies
  • 169 views
  • 1 reply
  • 246 views
  • 5 replies
  • 1,429 views
  • 2 replies
  • 295 views
  • 0 replies
  • 223 views
  • 2 replies
  • 311 views
  • 45 replies
  • 4,928 views
  • 20 replies
  • 2,843 views
  • 4 replies
  • 523 views
  • 0 replies
  • 275 views
  • 0 replies
  • 197 views
  • 0 replies
  • 341 views
  • 4 replies
  • 949 views
  • 20 replies
  • 2,463 views
  • 0 replies
  • 331 views
  • 0 replies
  • 286 views
  • 1 reply
  • 341 views
  • 212 replies
  • 22,684 views
  • 0 replies
  • 549 views