கவிதைப் பூங்காடு

கவிதைகள் | பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைப் பூங்காடு பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கம், உலகக் கவிதை, பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனைய கவிதைகள் தரமான கவிதைகளை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.

4,904 topics in this forum

  • 1,925 replies
  • 138,874 views
  • 778 replies
  • 64,203 views
  • 513 replies
  • 84,176 views
  • 390 replies
  • 16,202 views
  • 348 replies
  • 22,835 views
  • 287 replies
  • 61,979 views
  • 220 replies
  • 19,663 views
  • 212 replies
  • 21,544 views
  • 146 replies
  • 15,360 views
  • 141 replies
  • 13,800 views
  • 133 replies
  • 11,471 views
  • 125 replies
  • 10,833 views
  • 125 replies
  • 4,191 views
  • 124 replies
  • 21,167 views
  • 120 replies
  • 7,813 views
  • 116 replies
  • 8,885 views
  • 109 replies
  • 4,826 views
  • 109 replies
  • 6,438 views
  • 105 replies
  • 33,694 views
  • 104 replies
  • 8,718 views
  • 101 replies
  • 8,906 views
  • 99 replies
  • 7,878 views
  • 99 replies
  • 4,793 views
  • 98 replies
  • 10,017 views
  • 98 replies
  • 4,059 views