கவிதைப் பூங்காடு

கவிதைகள் | பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைப் பூங்காடு பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கம், உலகக் கவிதை, பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனைய கவிதைகள் தரமான கவிதைகளை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.

4,904 topics in this forum

  • 1,925 replies
  • 138,912 views
  • 513 replies
  • 84,184 views
  • 778 replies
  • 64,209 views
  • 287 replies
  • 62,057 views
  • 56 replies
  • 46,815 views
  • 37 replies
  • 37,520 views
  • 105 replies
  • 33,695 views
  • 1 reply
  • 30,033 views
  • 19 replies
  • 26,206 views
  • 348 replies
  • 22,840 views
  • 212 replies
  • 21,563 views
  • 124 replies
  • 21,168 views
  • 51 replies
  • 20,380 views
  • 67 replies
  • 19,909 views
  • 220 replies
  • 19,672 views
  • 0 replies
  • 16,590 views
  • 390 replies
  • 16,211 views
  • 19 replies
  • 15,640 views
  • 146 replies
  • 15,366 views
  • 10 replies
  • 15,361 views
  • 8 replies
  • 14,106 views
  • 3 replies
  • 13,853 views
  • 141 replies
  • 13,800 views
  • 37 replies
  • 13,123 views
  • 77 replies
  • 12,607 views