கவிதைப் பூங்காடு

கவிதைகள் | பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைப் பூங்காடு பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கம், உலகக் கவிதை, பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனைய கவிதைகள் தரமான கவிதைகளை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.

4,904 topics in this forum

  • 22 replies
  • 2,691 views
  • 0 replies
  • 561 views
  • 3 replies
  • 1,187 views
  • 33 replies
  • 3,713 views
  • 0 replies
  • 557 views
  • 1 reply
  • 771 views
  • 0 replies
  • 668 views
  • 0 replies
  • 522 views
  • 0 replies
  • 239 views
  • 0 replies
  • 452 views
  • 0 replies
  • 296 views
  • 0 replies
  • 303 views
  • 0 replies
  • 285 views
  • 3 replies
  • 522 views
  • 0 replies
  • 590 views
  • 0 replies
  • 475 views
  • 0 replies
  • 932 views
  • 11 replies
  • 1,855 views
  • 0 replies
  • 235 views
  • 7 replies
  • 886 views
  • 4 replies
  • 893 views
  • 70 replies
  • 4,242 views
  • 3 replies
  • 508 views
  • 5 replies
  • 657 views
  • 0 replies
  • 492 views