கவிதைப் பூங்காடு

கவிதைகள் | பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைப் பூங்காடு பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கம், உலகக் கவிதை, பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனைய கவிதைகள் தரமான கவிதைகளை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.

4,904 topics in this forum

  • 5 replies
  • 911 views
  • 0 replies
  • 1,004 views
  • 2 replies
  • 544 views
  • 5 replies
  • 1,015 views
  • 6 replies
  • 595 views
  • 0 replies
  • 438 views
  • 1 reply
  • 548 views
  • 1 reply
  • 603 views
  • 15 replies
  • 1,065 views
  • 0 replies
  • 493 views
  • 15 replies
  • 1,256 views
  • 2 replies
  • 300 views
  • 4 replies
  • 2,284 views
  • 390 replies
  • 16,211 views
  • 20 replies
  • 5,286 views
  • 0 replies
  • 228 views
  • 41 replies
  • 6,754 views
  • 0 replies
  • 334 views
  • 0 replies
  • 274 views
  • 0 replies
  • 209 views
  • 0 replies
  • 291 views
  • 3 replies
  • 1,105 views
  • 0 replies
  • 171 views
  • 0 replies
  • 165 views
  • 2 replies
  • 1,341 views