• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கவிதைப் பூங்காடு

கவிதைகள் | பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைப் பூங்காடு பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கம், உலகக் கவிதை, பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனைய கவிதைகள் தரமான கவிதைகளை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.

4,938 topics in this forum

  • 2 replies
  • 249 views
  • 5 replies
  • 580 views
  • 7 replies
  • 495 views
  • 4 replies
  • 546 views
  • 6 replies
  • 1,920 views
  • 0 replies
  • 143 views
  • 1 reply
  • 213 views
 1. தனிமை

  • 0 replies
  • 236 views
  • 0 replies
  • 259 views
  • 0 replies
  • 308 views
  • 1 reply
  • 316 views
  • 0 replies
  • 189 views
  • 7 replies
  • 966 views
  • 0 replies
  • 221 views
  • 1 reply
  • 579 views
  • 16 replies
  • 10,392 views
  • 0 replies
  • 271 views
  • 2 replies
  • 588 views
  • 0 replies
  • 30 views
  • 0 replies
  • 330 views
  • 1 reply
  • 449 views
  • 2 replies
  • 528 views
  • 0 replies
  • 457 views
  • 2 replies
  • 508 views
  • 45 replies
  • 5,511 views