கவிதைப் பூங்காடு

கவிதைகள் | பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைப் பூங்காடு பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கம், உலகக் கவிதை, பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனைய கவிதைகள் தரமான கவிதைகளை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.

4,908 topics in this forum

  • 67 replies
  • 20,604 views
  • 0 replies
  • 443 views
  • 5 replies
  • 799 views
  • 1 reply
  • 943 views
  • 0 replies
  • 509 views
  • 22 replies
  • 2,697 views
  • 0 replies
  • 568 views
  • 3 replies
  • 1,203 views
  • 33 replies
  • 3,729 views
  • 0 replies
  • 563 views
  • 1 reply
  • 780 views
  • 0 replies
  • 678 views
  • 0 replies
  • 527 views
  • 0 replies
  • 244 views
  • 0 replies
  • 453 views
  • 0 replies
  • 301 views
  • 0 replies
  • 313 views
  • 0 replies
  • 290 views
  • 3 replies
  • 526 views
  • 0 replies
  • 595 views
  • 0 replies
  • 476 views
  • 0 replies
  • 971 views
  • 11 replies
  • 1,917 views
  • 0 replies
  • 242 views
  • 7 replies
  • 896 views