• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கவிதைப் பூங்காடு

கவிதைகள் | பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைப் பூங்காடு பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கம், உலகக் கவிதை, பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனைய கவிதைகள் தரமான கவிதைகளை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.

4,938 topics in this forum

  • 0 replies
  • 1,378 views
 1. கோமா?

  • 12 replies
  • 1,051 views
  • 0 replies
  • 600 views
  • 0 replies
  • 754 views
  • 3 replies
  • 587 views
  • 4 replies
  • 677 views
  • 2 replies
  • 1,067 views
  • 0 replies
  • 462 views
  • 1 reply
  • 633 views
  • 1 reply
  • 948 views
  • 10 replies
  • 2,164 views
  • 1 reply
  • 505 views
  • 2 replies
  • 534 views
  • 4 replies
  • 591 views
  • 0 replies
  • 472 views
  • 0 replies
  • 489 views
  • 0 replies
  • 622 views
  • 0 replies
  • 561 views
  • 2 replies
  • 541 views
  • 0 replies
  • 686 views
  • 4 replies
  • 445 views
  • 5 replies
  • 877 views
  • 0 replies
  • 502 views
  • 10 replies
  • 795 views
  • 5 replies
  • 1,098 views