• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கவிதைப் பூங்காடு

கவிதைகள் | பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைப் பூங்காடு பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கம், உலகக் கவிதை, பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனைய கவிதைகள் தரமான கவிதைகளை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.

4,938 topics in this forum

  • 0 replies
  • 520 views
  • 0 replies
  • 364 views
  • 0 replies
  • 372 views
  • 0 replies
  • 316 views
  • 3 replies
  • 687 views
  • 0 replies
  • 708 views
  • 0 replies
  • 536 views
  • 0 replies
  • 1,250 views
  • 11 replies
  • 2,769 views
  • 0 replies
  • 322 views
  • 7 replies
  • 1,031 views
  • 4 replies
  • 1,075 views
  • 70 replies
  • 5,177 views
  • 3 replies
  • 579 views
  • 5 replies
  • 830 views
  • 0 replies
  • 582 views
  • 5 replies
  • 1,026 views
  • 0 replies
  • 1,145 views
  • 2 replies
  • 674 views
  • 5 replies
  • 1,244 views
  • 6 replies
  • 691 views
  • 0 replies
  • 531 views
  • 1 reply
  • 646 views
  • 1 reply
  • 707 views
  • 15 replies
  • 1,186 views