கவிதைப் பூங்காடு

கவிதைகள் | பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைப் பூங்காடு பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கம், உலகக் கவிதை, பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனைய கவிதைகள் தரமான கவிதைகளை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.

4,908 topics in this forum

  • 0 replies
  • 526 views
  • 0 replies
  • 441 views
  • 1 reply
  • 468 views
  • 0 replies
  • 561 views
  • 0 replies
  • 621 views
  • 1 reply
  • 442 views
  • 0 replies
  • 768 views
  • 20 replies
  • 1,458 views
  • 1 reply
  • 772 views
  • 1 reply
  • 464 views
  • 0 replies
  • 433 views
  • 0 replies
  • 659 views
  • 0 replies
  • 478 views
  • 0 replies
  • 482 views
  • 0 replies
  • 340 views
  • 3 replies
  • 581 views
  • 7 replies
  • 858 views
  • 0 replies
  • 467 views
  • 0 replies
  • 834 views
  • 5 replies
  • 725 views
  • 4 replies
  • 679 views
  • 9 replies
  • 635 views
  • 12 replies
  • 1,352 views
  • 2 replies
  • 841 views
  • 14 replies
  • 994 views