கவிதைப் பூங்காடு

கவிதைகள் | பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைப் பூங்காடு பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கம், உலகக் கவிதை, பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனைய கவிதைகள் தரமான கவிதைகளை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.

4,908 topics in this forum

  • 2 replies
  • 618 views
  • 2 replies
  • 383 views
  • 0 replies
  • 1,083 views
  • 0 replies
  • 279 views
  • 4 replies
  • 438 views
  • 10 replies
  • 1,058 views
 1. அம்மா

  • 5 replies
  • 474 views
  • 1 reply
  • 319 views
  • 6 replies
  • 569 views
  • 7 replies
  • 552 views
  • 1 reply
  • 533 views
  • 1 reply
  • 558 views
  • 1 reply
  • 510 views
  • 1 reply
  • 307 views
  • 15 replies
  • 1,177 views
  • 1 reply
  • 424 views
  • 53 replies
  • 4,709 views
  • 1 reply
  • 475 views
  • 0 replies
  • 297 views
  • 6 replies
  • 531 views
  • 0 replies
  • 410 views
  • 6 replies
  • 941 views
  • 9 replies
  • 650 views
  • 17 replies
  • 729 views
  • 0 replies
  • 489 views