சிரிப்போம் சிறப்போம்

நகைச்சுவை | சிரிக்க வைக்கும் விடயங்கள் | துணுக்குகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

சிரிப்போம் சிறப்போம் பகுதியில் நகைச்சுவை, சிரிக்க வைக்கும் விடயங்கள், துணுக்குகள் போன்ற பொழுதுபோக்குப் பதிவுகள் இணையத் தளங்களில் இருந்து இணைக்கப்படலாம்.

சுயமான ஆக்கங்கள் எனின், அவை "கதைக் களம்" பகுதியில் இணைக்கப்படுதல் வேண்டும். சமூகவலைத் தளங்களின் பதிவுகள் "சமூகவலை உலகம்" எனும் பகுதியில் இணைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

எனினும் அளவுக்கதிகமாக பதிவுகள் இணைப்பதையும், பல தலைப்புக்கள் திறப்பதையும் தவிர்க்கவேண்டும்.

1,497 topics in this forum

  • 6 replies
  • 1,136 views
 1. murphy's law

  • 0 replies
  • 923 views
  • 0 replies
  • 909 views
  • 3 replies
  • 609 views
  • 0 replies
  • 539 views
 2. My next Mobile Phone

  • 3 replies
  • 629 views
  • 0 replies
  • 614 views
  • 0 replies
  • 883 views
  • 1 reply
  • 924 views
  • 0 replies
  • 668 views
  • 0 replies
  • 918 views
  • 14 replies
  • 914 views
  • 2 replies
  • 1,243 views
 3. over

  • 16 replies
  • 2,202 views
  • 3 replies
  • 1,086 views
  • 0 replies
  • 460 views
  • 1 reply
  • 393 views
  • 9 replies
  • 1,589 views
  • 1 reply
  • 416 views
 4. Proposal!!

  • 5 replies
  • 515 views
  • 115 replies
  • 6,517 views
  • 1 reply
  • 259 views
  • 2 replies
  • 1,376 views
  • 0 replies
  • 649 views
  • 2 replies
  • 926 views