கதை கதையாம்

சிறுகதை | தொடர்கதை | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதை கதையாம் பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, நாடகம் சம்பந்தமான பகுதிகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் சிறுகதைகள், மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், நாடகம் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனையவை தரமான படைப்புக்களை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். வணிக எழுத்துக்கள் தவிர்க்கப்படுதல் வேண்டும்.

2,735 topics in this forum

  • 8 replies
  • 204 views
  • 0 replies
  • 39 views
  • 0 replies
  • 40 views
  • 1 reply
  • 133 views
  • 134 replies
  • 23,262 views
  • 1 reply
  • 114 views
  • 84 replies
  • 9,974 views
  • 1 reply
  • 318 views
  • 3 replies
  • 250 views
  • 1 reply
  • 147 views
  • 3 replies
  • 233 views
  • 2 replies
  • 165 views
  • 3 replies
  • 232 views
  • 82 replies
  • 156,872 views
  • 1 reply
  • 190 views
  • 1 reply
  • 199 views
  • 0 replies
  • 191 views
  • 3 replies
  • 418 views
  • 0 replies
  • 269 views
  • 0 replies
  • 224 views
  • 2 replies
  • 233 views
  • 2 replies
  • 410 views
  • 1 reply
  • 198 views
  • 2 replies
  • 369 views
  • 1 reply
  • 270 views