கதை கதையாம்

சிறுகதை | தொடர்கதை | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதை கதையாம் பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, நாடகம் சம்பந்தமான பகுதிகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் சிறுகதைகள், மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், நாடகம் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனையவை தரமான படைப்புக்களை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். வணிக எழுத்துக்கள் தவிர்க்கப்படுதல் வேண்டும்.

2,698 topics in this forum

  • 96 replies
  • 12,298 views
  • 1 reply
  • 79 views
  • 0 replies
  • 83 views
  • 2 replies
  • 110 views
  • 4 replies
  • 279 views
  • 0 replies
  • 130 views
  • 0 replies
  • 81 views
  • 72 replies
  • 7,133 views
  • 0 replies
  • 91 views
  • 0 replies
  • 101 views
  • 2 replies
  • 330 views
  • 0 replies
  • 158 views
  • 15 replies
  • 1,001 views
  • 0 replies
  • 108 views
  • 8 replies
  • 431 views
  • 1 reply
  • 193 views
  • 0 replies
  • 157 views
  • 21 replies
  • 1,065 views
  • 0 replies
  • 87 views
  • 0 replies
  • 159 views
  • 3 replies
  • 256 views
  • 3 replies
  • 369 views
  • 4 replies
  • 266 views
  • 4 replies
  • 310 views
  • 3 replies
  • 265 views