• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதை கதையாம்

சிறுகதை | தொடர்கதை | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதை கதையாம் பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, நாடகம் சம்பந்தமான பகுதிகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் சிறுகதைகள், மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், நாடகம் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனையவை தரமான படைப்புக்களை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். வணிக எழுத்துக்கள் தவிர்க்கப்படுதல் வேண்டும்.

2,759 topics in this forum

  • 140 replies
  • 26,575 views
  • 1 reply
  • 159 views
  • 1 reply
  • 169 views
  • 6 replies
  • 327 views
  • 1 reply
  • 929 views
  • 4 replies
  • 453 views
  • 0 replies
  • 205 views
  • 1 reply
  • 203 views
  • 88 replies
  • 11,129 views
  • 0 replies
  • 123 views
  • 4 replies
  • 770 views
  • 1 reply
  • 212 views
  • 0 replies
  • 289 views
  • 2 replies
  • 220 views
  • 0 replies
  • 281 views
  • 0 replies
  • 131 views
  • 1 reply
  • 236 views
  • 1 reply
  • 842 views
  • 0 replies
  • 153 views
  • 0 replies
  • 113 views
  • 2 replies
  • 199 views
  • 4 replies
  • 397 views
  • 0 replies
  • 113 views
  • 0 replies
  • 149 views
  • 64 replies
  • 12,744 views