• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதை கதையாம்

சிறுகதை | தொடர்கதை | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதை கதையாம் பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, நாடகம் சம்பந்தமான பகுதிகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் சிறுகதைகள், மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், நாடகம் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனையவை தரமான படைப்புக்களை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். வணிக எழுத்துக்கள் தவிர்க்கப்படுதல் வேண்டும்.

2,712 topics in this forum

  • 3 replies
  • 239 views
  • 0 replies
  • 68 views
  • 4 replies
  • 276 views
  • 5 replies
  • 290 views
  • 4 replies
  • 335 views
  • 109 replies
  • 18,203 views
  • 3 replies
  • 304 views
  • 1 reply
  • 267 views
  • 75 replies
  • 8,403 views
  • 0 replies
  • 192 views
  • 0 replies
  • 162 views
  • 3 replies
  • 294 views
  • 1 reply
  • 235 views
  • 3 replies
  • 388 views
  • 0 replies
  • 208 views
  • 2 replies
  • 362 views
  • 1 reply
  • 251 views
  • 0 replies
  • 168 views
  • 2 replies
  • 205 views
  • 4 replies
  • 440 views
  • 0 replies
  • 307 views
  • 0 replies
  • 393 views
  • 0 replies
  • 287 views
  • 0 replies
  • 174 views
  • 2 replies
  • 474 views