• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதை கதையாம்

சிறுகதை | தொடர்கதை | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதை கதையாம் பகுதியில் கள உறுப்பினரல்லாதோரின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, நாடகம் சம்பந்தமான பகுதிகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ் கள உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர்களின் சிறுகதைகள், மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், நாடகம் போன்றன மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
ஈழத்தை சேர்ந்த, பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்களின் படைப்புக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவேண்டும். ஏனையவை தரமான படைப்புக்களை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் இலக்கிய மின் இதழ்களில் இருந்து மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். வணிக எழுத்துக்கள் தவிர்க்கப்படுதல் வேண்டும்.

2,721 topics in this forum

  • 120 replies
  • 20,164 views
  • 3 replies
  • 283 views
  • 0 replies
  • 156 views
  • 0 replies
  • 123 views
  • 2 replies
  • 126 views
  • 2 replies
  • 302 views
  • 1 reply
  • 127 views
  • 2 replies
  • 277 views
  • 1 reply
  • 190 views
  • 5 replies
  • 520 views
  • 0 replies
  • 149 views
  • 3 replies
  • 345 views
  • 0 replies
  • 160 views
  • 5 replies
  • 373 views
  • 4 replies
  • 435 views
  • 3 replies
  • 356 views
  • 1 reply
  • 313 views
  • 75 replies
  • 8,635 views
  • 0 replies
  • 231 views
  • 0 replies
  • 186 views
  • 3 replies
  • 319 views
  • 1 reply
  • 288 views
  • 3 replies
  • 460 views
  • 0 replies
  • 233 views
  • 2 replies
  • 401 views