கருவிகள் வளாகம்

கணிணி | திறன்பேசி | திறன் கருவிகள் | தொழில்நுட்பம் | சந்தேகங்கள் | உதவி


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கருவிகள் வளாகம் பகுதியில் கணிணி, திறன்பேசி, திறன் கருவிகள், முனையம் (console), தொழில்நுட்பம் சம்பந்தமான தரமான பதிவுகள்,  அவசியமான செய்திகள், அவை தொடர்பான சந்தேகங்கள், உதவிகோரல்கள் இணைக்கப்படலாம்.

எனினும் அளவுக்கதிகமாக  பதிவுகள் இணைப்பதையும், பல தலைப்புக்கள் திறப்பதையும் தவிர்க்கவேண்டும்.

655 topics in this forum

  • 0 replies
  • 1,030 views
 1. உதவி

  • 6 replies
  • 1,469 views
  • 13 replies
  • 1,987 views
  • 4 replies
  • 1,412 views
  • 2 replies
  • 1,222 views
  • 0 replies
  • 803 views
  • 17 replies
  • 2,493 views
 2. windows xp German

  • 11 replies
  • 2,175 views
  • 0 replies
  • 761 views
  • 13 replies
  • 2,715 views
  • 3 replies
  • 1,313 views
  • 1 reply
  • 856 views
  • 10 replies
  • 3,942 views
  • 0 replies
  • 973 views
 3. Drive Cleaner Virus

  • 0 replies
  • 906 views
 4. Website

  • 8 replies
  • 2,153 views
  • 4 replies
  • 1,459 views
 5. popop blocked

  • 3 replies
  • 1,386 views
 6. Programes

  • 1 reply
  • 1,358 views
  • 8 replies
  • 1,747 views
 7. Windows Vista

  • 3 replies
  • 1,235 views
  • 19 replies
  • 2,380 views
  • 6 replies
  • 1,723 views
 8. free 30gb mail account

  • 7 replies
  • 1,679 views
  • 18 replies
  • 3,022 views