யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு

விம்பகம்

Sign in to follow this  

Albums

 1. அழகிய இயற்கை Updated

  இயற்கை இன்றேல் இறப்பு. இயற்கை அழகும் சிறப்பும் வாழ்வும் ஆகும். 
  nedukkalapoovan
  Album created by by
  nedukkalapoovan Updated
  • 6
  • 0
  • 6 images
  • 0 comments
 2. கிருபன் Updated

  கிருபன்
  Album created by by
  கிருபன் Updated
  • 4
  • 0
  • 4 images
  • 0 comments
 3. மக்கள் Updated


  இலங்கை முஸ்லீம் பெண்களின் காலாசாரத் தோற்றம் இதுவே. புர்க்கா.. நிகாப் எல்லாம் வலிந்து திணிக்கப்பட்டவை ஆகும். 
  nedukkalapoovan
  Album created by by
  nedukkalapoovan Updated
  • 4
  • 0
  • 4 images
  • 0 comments
  • 5 images
  • 0 comments
 4. யாழ் நகரின் படங்கள் Updated

  நவீனன்
  Album created by by
  நவீனன் Updated
  • 11
  • 0
  • 0
  • 11 images
  • 0 comments
  • 0 image comments
 5. நல்லூர்க் கந்தசாமி ஆலயம் Updated

  வாத்தியார்
  Album created by by
  வாத்தியார் Updated
  • 1
  • 0
  • 1 image
  • 0 comments
 6. திண்ணைப்பள்ளி Updated

  வாத்தியார்
  Album created by by
  வாத்தியார் Updated
  • 1
  • 0
  • 1 image
  • 0 comments
 7. Jaffna Port Updated

  வாத்தியார்
  Album created by by
  வாத்தியார் Updated
  • 1
  • 0
  • 1 image
  • 0 comments
 8. நம்நாடு Updated

  குமாரசாமி
  Album created by by
  குமாரசாமி Updated
  • 2
  • 0
  • 0
  • 2 images
  • 0 comments
  • 0 image comments
 9. கலைநயம் Updated

  கொம்பு முளைத்த குதிரையும் கன்னியும்.
  nedukkalapoovan
  Album created by by
  nedukkalapoovan Updated
  • 1
  • 0
  • 1 image
  • 0 comments
 10. எமக்காக உயிர் தந்தோர் நாள் - யூலை 5 Updated

  எமக்காக உயிர் தந்தோர் நாள் - யூலை 5
  nedukkalapoovan
  Album created by by
  nedukkalapoovan Updated
  • 1
  • 0
  • 1 image
  • 0 comments
 11. முள்ளிவாய்க்காலும் அதன் பின்னும் Updated

  ஈழத்தீவில்.. அடிமைகளாய் தமிழ் சந்ததி

  nedukkalapoovan
  Album created by by
  nedukkalapoovan Updated
  • 2
  • 0
  • 2 images
  • 0 comments
 12. வட்டுக்கோட்டை தொழில்நுட்பக் கல்லூரி Updated

  மீனா
  Album created by by
  மீனா Updated
  • 1
  • 0
  • 1 image
  • 0 comments
 13. ஊரிக்காடு வல்வெட்டித்துறை Updated

  தமிழரசு
  Album created by by
  தமிழரசு Updated
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1 image
  • 0 comments
  • 0 image comments
 14. மலரும் நினைவுகள் Updated

  தமிழரசு
  Album created by by
  தமிழரசு Updated
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1 image
  • 0 comments
  • 0 image comments
 15. மலரும் நினைவுகள் Updated

  தமிழரசு
  Album created by by
  தமிழரசு Updated
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1 image
  • 0 comments
  • 0 image comments
  • 1 image
  • 0 comments
  • 0 image comments
 16. தமிழரசு Updated

  தமிழரசு
  Album created by by
  தமிழரசு Updated
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1 image
  • 0 comments
  • 0 image comments
 17. தமிழரசு Updated


  தமிழரசு
  Album created by by
  தமிழரசு Updated
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1 image
  • 0 comments
  • 0 image comments
 18. தமிழரசு Updated


  தமிழரசு
  Album created by by
  தமிழரசு Updated
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1 image
  • 0 comments
  • 0 image comments
 19. தமிழரசு Updated


  தமிழரசு
  Album created by by
  தமிழரசு Updated
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1 image
  • 0 comments
  • 0 image comments
 20. தமிழரசு Updated


  தமிழரசு
  Album created by by
  தமிழரசு Updated
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1 image
  • 0 comments
  • 0 image comments
 21. தமிழரசு Updated

  தமிழரசு
  Album created by by
  தமிழரசு Updated
  • 2
  • 0
  • 0
  • 2 images
  • 0 comments
  • 0 image comments
 22. . Updated

  Athavan CH
  Album created by by
  Athavan CH Updated
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1 image
  • 0 comments
  • 0 image comments
Sign in to follow this