நாவலர் கலாச்சார மண்டபம், நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

மீனா
Sign in to follow this  
Sign in to follow this  

Photo Information for நாவலர் கலாச்சார மண்டபம், நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

Taken with SONY DSC-HX20V

  • 4.5 mm
  • 1/500
  • f f/3.2
  • ISO 100
View all photo EXIF information