மாவீரர் மாதம்.

களம் கண்டு அஞ்சாத 
காவிய நாயகர்கள் 
துயில் கலையும் காலம் 
கார்த்திகை மாதமிது..


Sign in to follow this  

Photo Information for மாவீரர் மாதம்.