யாழ்ப்பாணத்தில் ஓர் வாழைப்பொத்தி
 
© மல்லிகை வாசம்
Credit மல்லிகை வாசம்

யாழ்ப்பாணத்தில் ஓர் வாழைப்பொத்தி

Credit

மல்லிகை வாசம்

Copyright

© மல்லிகை வாசம்
Sign in to follow this  


Photo Information for யாழ்ப்பாணத்தில் ஓர் வாழைப்பொத்தி

Taken with HTC HTC 2PZF1

  • 4.6 mm
  • 1/1111
  • f f/1.8
  • ISO 100
View all photo EXIF information