யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு
சுதந்திரப் பறவைகள்
 
© பிரதியாக்க உரிமம்: நெடுக்ஸ்/யாழ் இணையம்
Credit படப்பிடிப்பு: நெடுக்ஸ்
Image Tools

சுதந்திரப் பறவைகள்

எல்லா உயிர்க்கும் இந்தப் பூமியில் தாம் விரும்பிய வடிவில் சுதந்திரமாக வாழ உரிமை உண்டு. அது தமிழருக்கும் உண்டு. அவர்களை ஆக்கிரமிப்புக்குள் வைக்க எவருக்கும் தகுதியில்லை.

Credit

படப்பிடிப்பு: நெடுக்ஸ்

Copyright

© பிரதியாக்க உரிமம்: நெடுக்ஸ்/யாழ் இணையம்
Sign in to follow this  
From the album:

அழகிய இயற்கை

  • 6 images

Photo Information for சுதந்திரப் பறவைகள்