ஒவ்வொரு திருமண மேடைகளிலும் இப்படி ஒரு காதல் புதைக்கப்படுகிறது pic.twitter.com/TdLx1pCaZW

— புதியவன் (@Baashhu) February 14, 2019