ஒவ்வொரு திருமண மேடைகளிலும் இப்படி ஒரு காதல் புதைக்கப்படுகிறது pic.twitter.com/TdLx1pCaZW

— :-) (@Baashhu) February 14, 2019