என்னங்கடா இது செவ்வா கிரகத்துல ..ஆட்டோ எல்லாம் போவுது . ...

கடுப்பான
நாசா விஞ்ஞானிகள் 😛 pic.twitter.com/XSpA5OV2F2

— ஆஹான்!! 😉 (@Kadhar_Twitz) September 2, 2019