ஒரு ராணுவ அமைச்சர் என்றும் பாராமல் 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Oelprg0K0K

— அசுரன் (@TorukBala) March 21, 2019