2/3பெரும் பான்மையுடன் 4 வருடமாக ஆட்சி நடத்திய ரணிலும் மைத்திரியும் வழங்காத தீர்வு திட்டத்தை இனியாரும் வழங்கப்போவதும் இல்லை அப்படி ஒரு நிலமை இனிவருங்காலங்களில் வருவதற்கான சந்தரப்பம் இல்லை pic.twitter.com/yiaKiAuUX7

— வன்னி ஆனந்தன் தருமா (@appan06) September 19, 2019