சமுகம் சொல்லி கொடுக்கும் பாடம்...#அருவி pic.twitter.com/a7iWJ6JOsN

— சகாவே (@bijubons) January 15, 2018