நான் யாரையும் எந்த தொந்தரவும் பன்னாம நான்பாட்டுக்கு சிவனேன்னு போறேன்

அப்புறம் என்ன சவுண்ட்

உன்வேலைய நீ பாரு ok வா...😄😀😆 pic.twitter.com/M1s5AL9Oqt

— Dr.கவுண்டர்மஹான் பக்தன் ™ (@goundarvotary) August 26, 2019