ஒரு பக்கம் தமிழனுக்கு தாலியை அருக்கறான். ஒரு பக்கம் தெலுங்கனுக்கு தாலிய எடுத்து கொடுக்குறான். ப்பா தெலுங்கனுக தெலுங்கனுக தான்😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/446A2RuJqu

— 🐯ம.மகிழ் மாறன்🐯ᴺᵀᴷ (@magizhmaran007) April 28, 2019