ஒரு ISIS பக்கி கூட ஒட்டு மொத்த முஸ்லீம்களின் எதிரியான இஸ்ரேலில் மட்டும் குண்டு வைப்பதில்லையே ஏன்? pic.twitter.com/mcczErWwqP

— மகாராஜா ® (@maharaja_2020) April 24, 2019