வாவ்...பால் குடிக்கிற போட்டி 😂😂 pic.twitter.com/PTicX1uVKW

— Go Corona (@tawfeeeeeeq) May 25, 2019