ஸ்டாலின் பாவம் ப்ரோ... ஏன் ப்ரோ.?! கலைஞர் செத்துட்டாரு ப்ரோ... அதுக்கு என்னாடா இப்போ.?! திமுகவுக்கு வோட்டு போடுங்க ப்ரோ... ஓ... இது பேரு தான் "அரசியல் மீது பிணமா"

Posted by Arun Raj on Sunday, September 2, 2018