பேசினாங்கள்..........பேசினாங்கள்............. இவ்வளவு நாளும் இதைத்தானே சொன்னவர் இதைத்தானே கதைச்சவரெண்டு ஒருத்தரும் ஏடா கூடமாக நினைச்சுப் போடாதேங்கோ................😄 வடிவாகப் பாருங்கோ இந்த முறை எல்லாம் தீர்க்கப்பட்டு தீர்வு தீபாவளிக்கிடையில் மறந்து போனன் தீபாவளி வந்திட்டுதோ.........?? சரி அப்பிடித் தீபாவளி வந்து போயிருந்தாலும் சரஸ்வதிப் பூசைக்கிடையிலை .....அட கோதாரி தீபாவளியோ சரஸ்வதிப் பூசையோ முதல் வருமெண்டதும் மறந்து போச்சு.....😄 அப்பிடியில்லா விட்டால் திருவெம்பாவை தொடங்க முதல் அதுகும் தப்பினால் பிள்ளையார் கதை ......கிறிஸ்மசுக்கிடையிலை தீர்வூவூவூவூவூ..................வர்ரூரூரூரூரூரூம் 😄

Posted by Ulaka Maka Saanakkiyan on Monday, August 27, 2018