பொருத்தமான அருமையான வரிகள்..! எந்தன் நரம்புகள் கொண்டு செய்த #வீணை ஒன்று வேண்டுமே... நான் மறைந்தே போயினும் - என் #பாரதம் ஒளி வீசுமே! #இந்து_சமயவகுப்பு

இந்து சமயவகுப்பு இடுகையிட்ட தேதி: செவ்வாய், 30 ஜூலை, 2019