அது தொழில்... இது நம்பிக்கை..! கொல்லம் புதியகாவு பகவதி அம்மன் கோவில்... #இந்து_சமயவகுப்பு

இந்து சமயவகுப்பு இடுகையிட்ட தேதி: வெள்ளி, 9 ஆகஸ்ட், 2019