ஒத்த ரூபாய் காசு கொடுக்காமல் வாங்கிய #சுத்தமான_வாக்கு... #நாம்_தமிழர்...

Posted by Aravinth Gurusamy on Thursday, May 23, 2019