*சோமாலியா நாட்டில் பத்து வயது சிறிமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த இருவர்களுக்கு நீதிபதி கொடுத்த நேரடி தண்டை அருமை...!!!*👨‍⚖👍👏 *இந்தியாவில் இதுபோன்று தண்டனை வழங்கும் அளவிற்கு தில்லான அரசும், நீதிபதிகளும் கிடையாது...!!!* 👨‍⚖👎

Posted by Iyadurai Sambasivam on Tuesday, March 12, 2019