ஆசிய தடகளப் போட்டியில் தங்கம் வென்ற திருச்சியைச் சேர்ந்த கோமதியின் வெற்றி நிமிடங்கள். 👏👏👏

Posted by Viruksha Trust on Wednesday, April 24, 2019