அதனால தான் சார் இது எங்க தெய்வம்.. ❣ பெண்ணையும் குழந்தையும் பார்த்தவுடன் தனது ஆக்ரோசத்தை அடக்கி தாவி சென்ற காளை.. 👌👌👌 #சிறாவயல் #மஞ்சுவிரட்டு

WhatsUp Tamizha இடுகையிட்ட தேதி: வெள்ளி, 17 ஜனவரி, 2020