யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு

Paanch

கருத்துக்கள உறவுகள்
 • Content Count

  4,954
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  15

Paanch last won the day on January 17

Paanch had the most liked content!

Community Reputation

1,500 நட்சத்திரம்

1 Follower

About Paanch

 • Rank
  Advanced Member
 • Birthday April 14

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Germany

Recent Profile Visitors

 1. இந்தக் கறுப்பாட்டைச் சம்பந்தர் எதற்காகக் கொண்டுவந்தார்....?????
 2. குந்தச் சொந்தமாக மண்ணில்லை. ஆனாலும் குந்தியிருந்து விளையாடி, வீழ்ந்து மகிழ பேரூந்தாவது மாணவர்களுக்குக் கிடைத்துள்ளதே... இவர்களுக்கு இந்த விளையாட்டில் மிக்க பரிச்சயம் உள்ளதுபோல் தெரிகிறது. வீழ்ந்து எழுந்து ஏதும் நடவாததுபோல் தட்டிவிட்டுச் செல்கிறார்களே..... ஊரில் அன்று நான் புளியமரத்தை உலுக்கிப் புளியம்பழம் பொறுக்கிய ஞாபகம் வருகிறது.
 3. எனக்குக் கூகுள் ஆண்டவர் தந்த புத்தரின் மறு பெயர்கள்..... இவை தவிர இன்னமும் உள்ளனவாம்.! 1) அகளங்கமூர்த்தி – சூ. 2) அகளங்கன் – தி. 3) அண்ணல் – சூ. தி. 4) அத்வயவாதி – நா. 5) அநந்தலோசனன் – தி. 6) அர்க்கபந்து – நா. 7) அரசுநிழலிருந்தோன் – சூ. அருங்கலைநாயகன் – தி. 9) அருணெறிகாக்குஞ்செல்வன் – தி. 10) அருளறம்பூண்டோன் – ம. 11) அறத்தகைமுதல்வன் – ம. 12) அறம்பகர்ந்தகோன் – வே. 13) அறவாழியாள்வோன் – ம. 14) அறவியங்கிழவோன் – ம. 15) அறவோன் – ம. 16) அறிவன் – பி. 17) ஆதி – சூ. தி. 18) ஆதிதேவன் – சூ. 19) ஆதிபுங்கவன் – பி. 20) ஆதிமுதலவன் – ம. 21) ஆதிமுனிவன் – ம. 22) ஆரியன் – ம. 23) இயல்குணன் – ம. 24) உரகர்துயரமொழிப்போன் – ம. 25) உலோகஜித் – நா. 26) எண்ணில்கண்ணுடையோன் – சூ. 27) எண்பிறக்கொழியவிருந்தோன் – ம. 28) ஏகதேவன் – தி. ம. 29) ஒருவன் – ம. 30) கண்பிறர்க்களிக்குங்கண்ணோன் – ம. 31) கந்தன் – வே. 32) கலைகட்கெல்லாம்நாதன் – சூ. 32) காமற்கடந்தோன் – ம. 33) கௌதமன் – நா. 34) சாக்கியமுனி – நா. 35) சாக்கியன் – சூ. 36) சாக்கியஸிஹ்மன் – நா. 37) சாந்தன் – சூ. தி. பி. 38) சாஸ்தா – நா. 39) சினந்தவிர்ந்தோன் – சூ. 40) சினன் – சூ. தி. பி. 41) சினேந்திரன் – ம. 42) செல்வன் – சூ. 43) சைனன் – சூ. தி. 44) சௌத்தோதனி – நா. 45) தசபலன்- நா. 46) ததாகதன் – சூ. நா. 47) தயாவீரன் – ம. 48) தர்மராஜன் – சூ. நா. 49) தருமதலைவன் – ம. 50) தருமன் – பி. 51) தன்னுயிர்க்கிரங்கான் – ம. 52) தீநெறிக்கடும்பகைகடந்தோன் – ம. 53) தீமொழிக்கடைத்தசெவியோன் – ம. 54) துறக்கம்வேண்டாத்தொல்லோன் – ம. 55) நரகர்துயர்கெடநடப்போன் – ம. 56) நல்லறம்பகர்ந்தோன் – வே. 57) நற்றவமூர்த்தி – தி. 58) நாதன் – ம. 59) பகவன் – சூ. தி. பி. ம. 60) பகவான் – நா. 61) பஞ்சதாரைவிட்டவுணர்க்கூட்டியபெருமான் – சூ. தி. 62) பரதுக்கதுக்கன் – வே. 63) பார் – வே. 64) பார்மிசநடந்தோன் – பி. 65) பாரின்மிசையோன் – தி. 66) பிடகன் – பி. 67) பிணிப்பறுமாதவன் – ம. 68) பிறர்க்கறமருளும்பெரியோன் – ம. 69) பிறர்க்கறமுயலும்பெரியோன் – ம. 70) பிறர்க்குரியாளன் – ம. 71) பிறவிப்பிணிமருத்துவன் – ம. 72) புங்கவன் – தி. 73) புண்ணியமுதல்வன் – சூ. தி. 74) புண்ணியமூர்த்தி – சூ. தி. 75) புத்தஞாயிறு – ம. 76) புத்தன் – தி. நா. 77) புலவன் – ம. 78) புனிதன் – தி. பி. 79) பூமிசைநடந்தோன் – சூ. நா. 80) பெரியவன் – ம. 81) பெருந்தவமுனிவன் – ம. 82) பெருமகன் – ம. 83) பேரறிவாளன் – ம. 84) பொதுவறிவிகழ்ந்து புலமுறுமாதவன் – ம. 85) போதித்தலைவன் – ம. 86) போதிநாதன் – ம. 87) போதிப்பகவன் – ம. 88) போதிமாதவன் – ம. 89) போதிமூலத்துநாதன் – ம. 90) போதியுரவோன் – ம. 91) போதிவேந்தன் – தி. பி. வே. 92) பௌத்தன் – வே. 93) மன்னுயிர்முதல்வன் – ம. 94) மாயாதேவீசுதன் – சூ. நா. 95) மாரனைவென்றவீரன் – ம. 96) மாரஜித் – நா. 97) மிக்கோன் – ம. 98) முக்குற்றங்கடிந்தோன் – தி. 99) முக்குற்றமில்லோன் – தி. 100) முத்தன் – தி. 101) முழுதுமுணர்ந்தோன் – ம. 102) முற்றவுணர்ந்தமுதல்வன் – ம. 103) முன்னவன் – ம. 104) முனி – நா. 105) முனீந்திரன் – சூ. நா. 106) முனைவன் – பி. 107) வரதன் – வே. 108) வரன் – சூ. தி. பி. 109) வாமன் – சூ. தி. பி. ம. 110) வாய்மொழிசிறந்தநாவோன் – ம. 111) விநாயகன் – சூ. நா. 112) ஜினன் – நா. 113) ஸ்ரீகனன் – நா. 114) ஷடபிஜ்ஞன் – நா. 115) ஸந்மார்க்கநாதன் – வே. 116) ஸமந்தபத்ரன் – நா. 117) ஸர்வஜ்ஞன் – நா. 118) ஸர்வார்த்தஸித்தன் – நா. 119) ஸித்தார்த்தன் – வே. 120) ஸூகதன் – நா. ம. ( இன்னும் பலவுள )
 4. இலட்சக் கணக்கில் அப்பாவித் தமிழர்களைக் கொலைசெய்துவிட்டு, நாங்கள் யாரையுமே கொலை செய்யவில்லை என்று சிறிலங்கா சொல்வதை இந்த உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளும்போது, ஏன் இவர் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது.
 5. முக்கியம் மட்டுமல்ல, அவசரமும்கூட. தமிழீழத்தில் குடியேற்றப்பட்ட, குடியேற்றப்படும் சிங்களமக்கள் தமிழர்களைப்போல் கொழும்புவந்து சிரமப்படாது பயணிக்கவேண்டும் என்ற கூட்டமைப்பின் நல்லெண்ணமே தவிர வேறொன்றுமில்லை.
 6. நல்லகாலம் வருகுது! நல்லகாலம் வருகுது! நாலுபேர் சென்றால் நல்லது நடக்கும்.!!
 7. இந்த வழக்கை விசாரிக்கச் சார்பான நீதிபதிகளை எங்கே தேடுவது?______ சிங்கள அரசு யாமிருக்கப் பயமேன், வாருங்கள் வழிகாட்டுவோம்!______ றிசிசாட் பதியுதீன், எம்.எல். ஏ.எம். கிசுபுல்லாக்
 8. அவர் கேட்டார் கிடைக்கவில்லை. தட்டினாலும் திறக்கவில்லை. பாவம் அவர்.
 9. மூன்று கிழடுகள்தானே இருக்கு, மூன்று சக்கர நாற்காலிகளும் சொற்ப மருந்தும் கொடுப்பதில் என்ன செலவு வந்துவிடப் போகிறது. இதில் 300 மதகுருமார்கள்.... பாவம் அந்தப் பாலக பிக்குகள். அவர்களுக்கு ஒரு விளையாட்டு மைதானம் அமைத்துக் கொடுத்திருக்கலாம். சாகல ரத்னாயக்கவின் அரசியல் அபாரம்.!
 10. கணக்கு சற்றுத் தப்புப்போல் தெரிகிறது சாமியார். யேர்மானிய சட்டங்களுக்கு அமைய ஒரு பெண்டாட்டிதான் பதிவில் இருக்க முடியும். மற்றவைகளுக்குப் பிள்ளைகள் இருந்தால் மெளலவிமேல் வழக்குப்போட்டு மெளலவியிடம் இருந்துதான் பணம் பெற முடியும். இதனால் சில மெளலவிகள் யேர்மன் நாட்டைவிட்டே ஓடிவிட்டதை அறிந்துள்ளேன்.
 11. ஒரு மனைவி மூன்று பிள்ளைகளுடன், ஒரே ஒரு கருத்தைக் கணணியில் எழுத, யோசிக்க முக்கி முனகவேண்டி உள்ளது. எப்படித்தான் 4 மனைவிகள் 28 பிள்ளைகளுடன் தன் கருத்துக்களை இந்த மெளலவியால் எழுத முடிகிறதோ,??
 12. மெத்தச் சரி. வைகாசிமாதம் இந்த வைத்தியர்மேல் புகார் கூறப்பட்டது. அச்சமயம் இது பொய்யென உடன் வாக்குமூலம் அளிக்க முன்வராத இந்தத் தாதிகள் ஒருமாதம் கடந்தபின் வைத்தியருக்குச் சார்பாக சாட்சிசொல்ல முன்வந்த காரணம் என்ன......???? எந்தப் புற்றில் எந்தப் பாம்போ....! நாங்களும் பால் ஊற்றுவோம்.!!